Taideyliopisto ja Studyo pioneereina migraatiotyössä - Studyo toteutti ensimmäisenä ohjelmistotalona tietojen migraation Oodista Peppiin

Taideyliopisto on ottamassa Peppi-järjestelmää käyttöön opiskelijarekisteriksi nykyisin käytössä olevan Oodin tilalle. Vastaavia käyttöönottoprojekteja on parhaillaan käynnissä useissa yliopistoissa.

5.8.2022

Taideyliopisto on ottamassa Peppi-järjestelmää käyttöön opiskelijarekisteriksi nykyisin käytössä olevan Oodin tilalle. Vastaavia käyttöönottoprojekteja on parhaillaan käynnissä useissa yliopistoissa.

Käyttöönoton keskeinen työkohde on tietojen migroiminen väistyvästä järjestelmästä uuteen. Taideyliopiston käyttöönottoprojektista vastaava Studyo toteutti toukokuussa ensimmäisen migraation Oodista Peppiin. Migraatiossa siirrettiin opiskelijoiden, opiskeluoikeuksien, kv-liikkuvuuksien, ilmoittautumisten ja suoritusten tiedot uuteen järjestelmään.

Taideyliopisto ja Studyo ovat jäsentäneet migraatioprojektin kolmeen-neljään iteraatioon, joista jokaisen jälkeen yliopisto validoi migraation laatua.

Ensimmäisen migraation validointi on toteutettu kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Validoinnin perusteella tiedon laatu Pepissä on jo ensimmäisen kierroksen jälkeen rohkaisevan hyvällä tasolla. Seuraava migraatiokierros tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaan elo-syyskuussa.

Outi Parkkila
Peppi-käyttöönoton projektipäällikkkö, Taideyliopisto

Taideyliopisto aloittaa Peppi-järjestelmäkokonaisuuden tuotantokäytön kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun käynnissä oleva Pepin kehitysprojekti yliopistosektorin lisäominaisuuksien toteuttamiseksi on saatu maaliin.

Lauri Stigell
lauri.stigell(at)studyo.fi

‚Äć